cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Resolved! Solved

Original topic:

I have a serious problem with Super Steady 1080p 30Fps video mode or wide angle video mode and so on

(Topic created on: 03-07-2021 03:42 PM)
Boynava
Active Level 6
Options
Galaxy A

鉊鉊晤鉊﹤葭鉊鉊晤鉊徇葡鉊鉆鉊耜腺鉆鉊鉊鉊鉊晤鉆鉊徇腹鉊鉊抉葩鉊鉊菽鉊 Super Steady 1080p 30Fps 鉊徇腦鉊獅葉鉆鉊徇腹鉊鉊抉葩鉊鉊菽鉊冢腹鉊詮腹鉊鉊抉鉊耜鉆鉊鉆鉊鉊鉆鉊 鉆鉊抉艇鉊耜鉆鉊耜腺鉊抉葩鉊鉊菽鉊冢葷鉊毯鉊菽鉊冢鉊啤鉊鉊啤鉊詮鉆鉊﹤鉆鉊鉊菽腺鉊 鉊鉊晤鉊鉊獅鉊鉆鉊耜鉊鉊鉊鉊耜 3 鉊鉊鉊晤鉊鉆鉊丞鉊 鉆鉊鉆鉊鉊晤鉊徇葡鉆鉊﹤鉆鉊鉆鉊鉊晤鉊鉊耜腦鉆鉊鉆鉆鉊. 鉊鉊晤鉊鉊毯鉊抉鉊耜腹鉊晤鉆鉊鉆鉊鉊鉊晤鉊徇葡鉊鉊冢鉊鉆鉆鉊抉腦鉆 oneui 2.5 鉊﹤葭鉆鉊鉊鉊﹤葭鉊鉊晤鉊徇葡鉊鉆鉊耜鉆鉊徇腹? A70

5 Comments
Solution
AhmetS21FE
Active Level 6
Galaxy A
Umm, i didn't experienced this type of problem bc of it i cant say anything about it,idk but you can take it to a service?
0 Likes
AhmetS21FE
Active Level 6
Galaxy A
as you said,it can be also a One UI 2.5 problem仄
0 Likes
Milex
Active Level 3
Galaxy A
You are right There is wrong with your camera I suggest Reset the camera application

How to Reset camera application

Settings > Applications > Camera > storage > delete the date

I hope You can fix your problem about your camera
0 Likes
Boynava
Active Level 6
Galaxy A

Super Steady 1080p 30Fps video modu veya geni a癟覺l覺 video modu ile ilgili ciddi bir sorunum var. Video 癟ekim s羹resi Video sars覺nt覺l覺 olacak, d羹zg羹n olmayacak. Fabrikay覺 3 kez restore ettim. Ancak sorun 癟繹z羹lmedi. Bir oneui 2.5 samsung A70 yaz覺l覺m sorunu olduunu d羹羹n羹yorum.

 

0 Likes
Boynava
Active Level 6
Galaxy A

Super Steady 1080p 30Fps video modu veya geni a癟覺l覺 video modu ile ilgili ciddi bir sorunum var. Video 癟ekim s羹resi Video sars覺nt覺l覺 olacak, d羹zg羹n olmayacak. Fabrikay覺 3 kez restore ettim. Ancak sorun 癟繹z羹lmedi. Bir oneui 2.5 samsung A70 yaz覺l覺m sorunu olduunu d羹羹n羹yorum.

0 Likes