cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Original topic:

A51 parmak izi okuyucu sorunsalını çozdum

(Topic created on: 03-31-2023 03:52 PM)
S1F1RB1RL1
Beginner Level 4
Options
Galaxy A

Cok basit

1 Comment
S1F1RB1RL1
Beginner Level 4
Galaxy A
PARMAK izinizi kayıt ederken telefonda beliren izin ortasindaki kucuk noktaya dokunun ve bekleyin