cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Resolved! Solved

Original topic:

Samsung Music

(Topic created on: 08-19-2023 02:31 PM)
80 Views
zeynelturkmen
Beginner Level 2
Options
Diğer

Samsung Music karıştırma karışık çalma seçeneğinde çalınan şarkıları tekrara düşüyor. Liste bitene kadar her şarkısını birer kez çalmalı. Ve karışık olarak onları listelememiz gerekiyor. Önce şarkıyı çalmayı, sonra çalmayı ve dinlemenin hiçbirinde görmemiz gerekiyor.

1 Solution


Accepted Solutions
Solution
Diğer
Buradan yapılıyor.1692454251541_1692454251518_0.jpg

View solution in context

0 Likes
1 Comment
Solution
Diğer
Buradan yapılıyor.1692454251541_1692454251518_0.jpg
0 Likes