cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Resolved! Solved

Original topic:

Samsung İnternet

(Topic created on: 11-27-2022 06:28 PM)
S20FE-
Active Level 3
Options
Diğer

Samsung İnternet'e kaydettiğim şifreleri nasıl görebilirim? Şifreleri görmek için Chrome'daki gibi ekran kilidi mi olması gerek?

1 Solution


Accepted Solutions
Solution
system32ExE
Active Level 8
Diğer
Samsung pass ile kaydetmeniz gerekiyor + Yedeklemeyi açmanız.

View solution in context

0 Likes
2 Comments
Cosmosium
Expert Level 1
Diğer
Sanırım samsung pass te çıkıyordu
0 Likes
Solution
system32ExE
Active Level 8
Diğer
Samsung pass ile kaydetmeniz gerekiyor + Yedeklemeyi açmanız.
0 Likes