Highlighted
Active Level 1
أمًّأّ عٌنِ أُمًيِّ " فُـإنِّهّـأّأّ لَأّ أّقُتٌـبًأّأّسِـ يِّنِصّـفُـهّـأّأّ وٌ لَأّ نِصّـ يِّکْفُـيِّ لَلَحًدٍيِّثًـِ عٌنِهّـأّأّ.. هّـيِّ أّلَفُـضًـلَُ.. هّـيِّ أّلَخِـيِّرُ.. هّـيِّ أّلَکُْلَُّ 💙🔥

image

1 التعليق
Highlighted
Active Level 1
رد
جارٍ التحميل...