Community Activity

Filter
Filter:
Posted by      in  נושאים כלליים

אז הייתה לנו חוויה מדהימה ולצערנו מחר זה נגמר אבל הודעה משמחת...במהלך הטיול נעשו הרבה משימות בכמה קטגוריות! בקטגורית המשימה הקבוצתית זכו....אלון וקובי... View Post