Original topic:

עזרה בערכות נושא

(Topic created on: 05-19-2024 06:04 PM)
48 Views
רוניאל
Beginner Level 2
Options
נושאים כלליים
הורדתי ערכת נושא לטלפון, ועכשיו אני כבר לא רוצה אותה. איך אני מבטלת את זה?
2 Comments
נושאים כלליים
לגשת להגדרות, ערכות נושא, תפריט, הפריטים שלי, להגדיר שם ברירת מחדל.
נושאים כלליים
האם הצלחתי לסייע? הסתדרת?
0 Likes