Original topic:

הצעה

(Topic created on: 04-15-2024 10:25 PM)
217 Views
NehorayS
Expert Level 5
Options
נושאים כלליים
היי,אני רוצה להציע הצעה,שביקסבי ותכונות Galaxy AI שלא תומכות בעברית יהיו תומכות בעברית.
אני מקווה מאוד מאוד מאוד שהמנהלים יתייחסו לזה ברצינות רבה. (לא כמו ההצעה הקודמת שלי שאף אחד מהמנהלים לא התייחס)
(פניתי לסמסונג ישראל לגבי העניין הזה וזה מה שאמרו לי לעשות)
מקווה מאוד שתקיימו את זה בזמן הקרוב😁
24 Comments
נושאים כלליים
אתה לא היחיד שרוצה, פשוט בגלל שקהל היעד שצריך את השפה העברית קטן וזה לא משתלם לסמסונג לעשות את זה😔😔
oriel
Expert Level 1
נושאים כלליים
אם את האפליקציה שאנחנו משתמשים בה כאן הם תרגמו לעברית אז...
נושאים כלליים
זה לא אותו דבר, זה רק אפליקציה שאין בה הרבה דברים לתרגם, רוב הדברים נכתבים מראש בעברית, אבל ביקסבי זה לתרגם שפה שלמה, שהוא ידע מילים ביטויים וכו’...
NehorayS
Expert Level 5
נושאים כלליים
אנחנו כתור ישראלים רוצים שכל התכונות יהיו זמינות בעברית,אמרתי את זה לתמיכה של סמסונג ישראל,הנציגה אמרה לי אפילו "הצעה מעולה תוכל לשלוח את זה כהצעת ייעול ביישום Samsung members".
והיא אמרה שארשום פה הצעה (שגעה לי תמוח "תשלח את זה כהצעה ב Samsung members")כי אני ביקשתי ממנה שתעביר את זה למפתחים ובקשה שאני ירשום פה הצעת ייעול,מקווה שזה יתקיים..
דרך אגב,ממילא הצעות שרושמים כאן לא מתקיימות בפועל אבל שיהיה,אולי יתקיים...
אבל הנציגה אמרה לי בסוף שהיא העבירה למפתחים.
נושאים כלליים
עברית קשה שפה
NehorayS
Expert Level 5
נושאים כלליים
נכון אני לא היחיד,אני מבקש בשם כל משתמשי סמסונג בישראל שרוצים עברית.
0 Likes
נושאים כלליים
מה שלא יהיה, אני איתך!😇
NehorayS
Expert Level 5
נושאים כלליים
תודה!!
אני מקווה מאוד שלפחות המנהלים יגיבו ויעבירו ויקיימו את בקשתנו!!!
0 Likes
נושאים כלליים
תומך תומך תומך תומך 🎅😁