Original topic:

תנאי השימוש של הקהילה

(Topic created on: 09-22-2020 02:40 PM)
1717 Views
Roee
Active Level 8
Options
כללי הקהילה

ברוכים הבאים אל קהילת Samsung Members!

 

לפני תחילת השימוש בקהילת Samsung Members, יש לקרוא בקפידה את תנאי השימוש המיוחדים הבאים הנוגעים לה ("תנאי השימוש בקהילת Samsung Members"). קהילת Samsung Members היא פורום אינטרנטי למשתמשים במוצרים ובשירותים של Samsung ("אתם", "שלכם" או "המשתמשים"), המופעל על-ידי או מטעם סמסונג אלקטרוניקס ישראל בע"מ, חברה הרשומה בישראל תחת מס' 51497851, שהמשרד הרשום שלה נמצא בכתובת ברט אהרון 22, פתח תקווה 4951400 ("Samsung", "אנחנו" או "אותנו").

 

תנאי השירות של קהילת Samsung Members משלימים את תנאי השירות של Samsung שכבר הסכמתם להם (או שהסכמתם להם במקביל לתנאי השירות הללו של קהילת Samsung Members) (במקובץ: "התנאים"). חשוב להקדיש זמן לקריאת תנאים אלה. תנאים אלה וכל אחד מהמסמכים שיש אליהם התייחסות בתנאים מהווים את ההסכם המחייב החוקי בינינו בנוגע לשירותים ולשימוש שלכם בקהילת Samsung Members.

 

אם אינכם מסכימים לתנאים אלה, אסור לכם לעשות שימוש בקהילת Samsung Members. אנו עשויים לעדכן את ההנחיות מעת לעת, ולכן מומלץ להיכנס ולקרוא אותן באופן קבוע.

 

1. כללי

 

 • אנו שומרים את הזכות לנהל את הפוסטים בקהילה כדי להציג מידע זה באופן מסודר. על מנת לנהל את הקהילה באופן יעיל, אנו רשאים למנות עובדים או אחרים שישמשו כמגשרים, מנהלי קהילות ומנהלי מערכת עבור קהילת Samsung Members. המגשרים, מנהלי הקהילה ומנהלי המערכת הללו הם הנציגים היחידים המורשים לנהל את קהילת Samsung Members. משתמשים אחרים כלשהם שלא מונו כמגשרים, מנהלי קהילה, מנהלי מערכת או עובדים אינם מורשים להציג את עצמם באתר בתור עובדי Samsung. ניתן לזהות עובדים מורשים לפי השימוש במילה "עובד" ו/או הלוגו של Samsung. איננו אחראים על תוכן שסופק על-ידי עובדים שלא מונו כמגשרים, מנהלי קהילה, מנהלי מערכת או 'עובדים' למטרות אלה.
 • פוסטים בקהילת Samsung Members נכתבים על-ידי משתמשים; איננו נושאים באחריות על תוכן זה, ואיננו תומכים בו. אנו שומרים את הזכות לנטר את תרומות התוכן ורשאים להגיב או להעיר על מסרים שהעליתם, ולערוך או להסיר תוכן בקהילה לפי שיקול דעתנו הבלעדי. אי-הסרת תוכן מסוים לא תהווה תמיכה בו או קבלה שלו מצדנו.
 • אנו לא נישא באחריות על התוכן, הדיוק, התזמון או האמינות של מידע כלשהו שסופק בקהילת Samsung Members, או על הצהרות, עצות ו/או דעות שפורסמו או ניתנו על-ידי משתמשים אחרים (מלבד כנדרש על-פי חוק). אם יש לכם תביעה כלשהי הנובעת מהפעולות או ההצהרות של משתמש אחר, אתם מסכימים בזאת לתבוע את אותו המשתמש בלבד, ולא אותנו.
 • בעת השימוש בקהילת Samsung Members, עליכם לנקוט תמיד באמצעי הזהירות הבאים:
 • הקפידו לשמור על פרטיות הזהות שלכם, ואל תפרסמו את שמכם המלא, כתובת הדואר, מספר הטלפון, כתובת הדוא"ל, שם בית הספר ומקום העבודה שלכם, או כל מידע אחר (מלבד אם נדרש במפורש על-ידי צוות Samsung Members) שעלול לסייע לגלות את זהותכם האמיתית;
 • יש לנקוט אמצעי זהירות כשפוגשים משתמשים אחרים מקהילת Samsung Members בעולם האמיתי; וכן
 • אין להשיב להודעות כלשהן שהנן בעלות אופי עוין, גס רוח או לא הולם, או שגורמות לכם בכל אופן אחר להרגיש שלא בנוח.
 • לשאלות או בעיות בנוגע לשימוש בקהילת Samsung Members, יש לפנות אל צוות הקהילה.

2. שימוש קביל

 

 • חל איסור לפרסם בקהילת Samsung Members תוכן הכולל דיבה, איומים, או שהנו פוגעני או לא חוקי באופן אחר, או תוכן העלול להפר או להפריע בדרך כלשהי לזכויותינו או לזכויות של אחרים (כולל זכויות קניין רוחני, זכויות שמירה על סודיות או זכויות פרטיות), או שעלול לגרום למצוקה.
 • חל איסור על העלאת תוכן שכולל אחת מהקטגוריות הלא הולמות הבאות:
 1. מידע אישי כלשהו השייך לכם או לאדם אחר, כגון שם מלא, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל;
 2. העלאת מספר רב מדי של פוסטים, פוסטים חסרי תכלית, או פוסטים שאינם קשורים לנושא או שמתירים פרסום מאת בוטים או פרסום אוטומטי בקהילת Samsung Members;
 3. דיונים לגבי פעולות המגשר בלוחות השונים. אם עליכם להעיר לגבי פעולה של מגשר, שלחו הודעה פרטית למנהל הקהילה/המגשר;
 4. פרסום או הפצה של מידע או תוכנה כלשהם המכילים וירוס, תולעת, סוס טרויאני או רכיב מזיק או הרסני אחר;
 5. פרסומים המפרים את החוק, או מעודדים/תומכים בהפרת החוק. בכך נכללים הוצאת דיבה, ביזיון בית המשפט והפרת זכויות יוצרים;
 6. דיונים הנוגעים לתיקים פתוחים בבית משפט או להליכים פליליים, או שמפרים צו בית משפט;
 7. עצות שיגרמו, או צפויות לגרום לביטול האחריות על מוצר או ציוד של Samsung, או לניצול לרעה של שירות Samsung, או לעקיפה של אמצעי ההגנה או הבקרות של Samsung; וכן
 8. עצות, שאם יפעלו לפיהן, עלולות להוביל לפציעה, נזק או עבירה.
 • אין לפרסם או להפוך לזמין באופן כלשהו תוכן בקהילת Samsung Members שאינו בבעלותכם ללא הרשאה מפורשת מצד בעלי התוכן.
 • אין להעתיק, להוריד, לשכפל, לפרסם מחדש, להציג, להפיץ או לשדר באופן כלשהו, כל תוכן הנמצא בקהילת Samsung Members, מלבד הנדרש לשימוש ביתי אישי ולא מסחרי מצדכם.
 • אין לגשת אל קהילת Samsung Members באמצעים אוטומטיים או אחרים למטרות שאיבת מידע ממסך (scraping), חילוץ מידע או השגת מידע כלשהו באופן אחר לצורך שימוש באתר או אפליקציה של צד שלישי.
 • עליכם לציית לכללים הספציפיים של כל תחרות, הגרלת פרסים או מבצע ("מבצע") שבהם אתם משתתפים בקהילת Samsung Members או באמצעותה. אלא אם נאמר אחרת, מבצעים, הגרלות פרסים ותחרויות המנוהלים על-ידי קהילת Samsung Members אינם פתוחים בפני אנשים שאינם תושבי המדינה שצוינה במבצע.

3. הפרת תנאים וסיום

 

 • אי-ציות לתנאים אלה עלול לגרום להסרת התוכן ששלחתם. אנו עשויים גם לשלוח הודעת דוא"ל שמיידעת אתכם שהחומר ששלחתם נמחק או נערך.
 • אנו שומרים את הזכות לסיים באופן מיידי את השימוש שלכם בקהילת Samsung Members במקרה של הפרת התנאים, או אם יהיה לנו בסיס סביר להאמין שצפויה הפרה של התנאים, או על סמך התנהגות אחרת מצדכם שנקבעה כבלתי קבילה על פי שיקול דעתנו הבלעדי.
0 Comments