Community Activity

Filter
Filter:

Ai

Posted by      in  אפליקציות ושירותים

אם כבר הגיעו לתרגום ai מדוע לא עושים aiבטלוויזיה שתתרגם את החדשות בתרגום קולי וכתוביות רעיון לא ?  View Post

Posted by      in  אפליקציות ושירותים

היי איך ניתן להשאיר את המסך דולק לזמן ממושך יותר מ10 דקות מקסימום שמאפשרת האפליקציה? כשאני מאזינה לספרי אודיו, המכשיר מונח בצד. בעבר היתה אופציה של... View Post

Posted by      in  אפליקציות ושירותים

היי, בהמשך לדוח שגיאות ששלחתי לפני יומיים כותב פוסט בנושא.בעורך המובנה של צילומי המסך (לא בגלריה) תכונת הsnap to shape לא עובדת עם חיצים ומזהה אותם... View Post

Kfeer-video-1712570394810