Original topic:

Quick share

(Topic created on: 11-18-2023 10:59 PM)
51 Views
Shlomo_d
Expert Level 2
Options
אפליקציות ושירותים
למה כשאני משתף סרטון או משהו אל המחשב זה לא עובר על וואי פאי 6? (יש במחשב, אני החלפתי לרכיב וואי פאי 6)
1 Comment
IrisA
Expert Level 5
אפליקציות ושירותים

היי שלמה, תוכל לשלוח דוח שגיאות על מנת שנוכל לאבחן את המקרה:

ב'Samsung Members' > תמיכה > דוחות שגיאות > בחר בנושא המתאים > הסבר את הנושא, צרף תמונה שמציגה את המקרה וסמן בתחתית המסך את 'שלח נתוני יומן מערכת' בV.
אחרי שהדוח נשלח אמליץ להשאיר את יישום Samsung Members פעיל ברקע למשך 15 דקות כדי לאפשר לו לסיים ליצור את הקובץ, בסיום התהליך תתקבל התראה נוספת שמציינת אם הדוח נשלח בהצלחה.

0 Likes