Original topic:

A02s

(Topic created on: 10-16-2021 07:50 PM)
Options
אפליקציות ושירותים
איך אני מעביר אפליקציה לאחסון חיצוני SD?

1 Solution


Accepted Solutions
Solution
EladSolomon
Expert Level 5
אפליקציות ושירותים
הגדרות > יישומים > 'שם היישום' > אחסון > שנה > כרטיס SD חיצוני.
אם האפשרות אינה מוצגת בתפריט האפליקציה הנ"ל אינה תומכת בשינוי מקום אחסון.
תוכל לאפשר זאת על ידי שימוש באפשרות למפתחים - אם תרצה.

View solution in context

5 Comments
Solution
EladSolomon
Expert Level 5
אפליקציות ושירותים
הגדרות > יישומים > 'שם היישום' > אחסון > שנה > כרטיס SD חיצוני.
אם האפשרות אינה מוצגת בתפריט האפליקציה הנ"ל אינה תומכת בשינוי מקום אחסון.
תוכל לאפשר זאת על ידי שימוש באפשרות למפתחים - אם תרצה.
אפליקציות ושירותים
תודה עזר הרבה
EladSolomon
Expert Level 5
אפליקציות ושירותים
אשמח שתסמן את התשובה כפתרון.
3 נקודות > קבל פתרון.
0 Likes
אפליקציות ושירותים
בסוף מסתבר שזה לא עובד כנראה המכשירים שלנו שונים תודה
IrisA
Moderator
Moderator
Options
אפליקציות ושירותים

היי,

לא כל האפליקציות תומכות בשינוי מקום האחסון,

נסה להעביר אפליקציות אחרות לאחסון ה-Sd.

0 Likes