Original topic:

תקלה בbixby routines

(Topic created on: 05-10-2022 02:38 PM)
233 Views
YandaDude
Active Level 3
Options
אפליקציות ושירותים
אף רוטין שאני אשים לא יעבוד כשאחליט על:
אם - גוגל פיי נפתח.
אז - X
הנה רוטין שאני מעוניין לעשות וכאמור לא עובד.

image


15 Comments
אפליקציות ושירותים
שירות התשלומים של גוגל עובד לפי שירותי Google Play ולא ע"פ אפליקציית Google Pay, לכן הרוטינה הזו לא יכולה לפעול.

היה על זה דיון פה.
תנסה לצורך העניין להחליף לאפליקציה אחרת ותבדוק אם זה עובד.
YandaDude
Active Level 3
אפליקציות ושירותים
כשאני עושה על ג'ימייל זה עובד
0 Likes
YandaDude
Active Level 3
אפליקציות ושירותים
אבל אני רוצה ספציפית לעשות כל גוגל פיי כי מיותר שהאנאפסי יהיה דלוק כל הזמן
0 Likes
אפליקציות ושירותים
הבנתי מה אתה מנסה לעשות, אבל תיארתי למה זה לא פועל.
היה על זה דיון פה.
0 Likes
YandaDude
Active Level 3
אפליקציות ושירותים
לא הבנתי האמת
0 Likes
EladSolomon
Expert Level 5
אפליקציות ושירותים
התשלום לא מתבצע דרך היישום google play בכלל...
אלא דרך שירותי google play
לכן השגרה לא תפעל, כי היישום לא באמת נפתח - אין טריגר לשגרה
YandaDude
Active Level 3
אפליקציות ושירותים
אז איזו דרך קיימת כדי שזה יפעל?
0 Likes
EladSolomon
Expert Level 5
אפליקציות ושירותים
אין דרך קיימת כרגע באמצעות שגרות ביקסבי
כדאי להעלות את הנושא כהצעה לשיפור
0 Likes
YandaDude
Active Level 3
אפליקציות ושירותים
אל מי פונים?
0 Likes