Original topic:

שאני מנסה ליצור secure folder זה מראה את זה

(Topic created on: 06-15-2024 10:32 AM)
71 Views
Noam014
Beginner Level 2
Options
אפליקציות ושירותים

image


4 Comments
אפליקציות ושירותים
שלום,
כדאי לנסות להסיר ולהתקין מחדש את התיקייה המאובטחת בGoogle Play
Noam014
Beginner Level 2
אפליקציות ושירותים
מחקתי את זה מהגוגל פלי וזה מראה את אותו דבר
0 Likes
Shlomo_d
Expert Level 3
אפליקציות ושירותים
צריך לבטל את family link
0 Likes
NehorayS
Expert Level 5
אפליקציות ושירותים
רשום לך שאם התופעה ממשיכה לקרות פנה לשירות הלקוחות של Samsung ושמה כבר יעזרו לך.
0 Likes