Original topic:

עדכון מגניב ל Samsung NOTES!

(Topic created on: 08-22-2021 09:40 AM)
Digitai
Options
אפליקציות ושירותים
עדכון חדש לאפליקציית ה NOTES האהובה, מביא יכולת חדשה לשימוש ב S-PEN.
אפשרות ה "S-PEN לטקסט" מאפשרת לנו לכתוב בכתב ידנו ולקבל את הטקסט - מוקלד!
הנוחות של כתיבה בעט עם היעילות שבקובץ מוקלד. 

27 Comments
אפליקציות ושירותים

שמתי קישור מאחורי המילים 'הבעיה הזו'... סורי

0 Likes
אפליקציות ושירותים
הבנתי...מכאן הבילבול. כי לא היה קישור..
0 Likes
אפליקציות ושירותים

בלבלת אותי....

אתה לא רואה קישור?

אני כן

0 Likes
אפליקציות ושירותים
אני לא רואה קישור...
clipboard_image_1629621086151_1629621086151.jpg
0 Likes
אפליקציות ושירותים

אוקיי. 
נכנסתי עכשיו דרך המחשב ובממשק הזה כן רואים ששמת קישור.
האפשרויות בגרסת האפליקציה לגרסת הדסקטופ קצת שונות. 

0 Likes
אפליקציות ושירותים

יאו

אני משתמש בדפדפן כי יש לי בעיה טכנית להשתמש באפליקציה.

[האמת, חוויה לא הכי נעימה לכתוב, לא יודע למה, מאד לא נח, המסך כל הזמן בורח למקומות אחרים וכו’

גם אין אפשרות להוסיף תמונות, רק כשאני עובר ל’גירסה במחשב’

איך אומרים, הסנדלר (סמסונג) הולך יחף...]

0 Likes
אפליקציות ושירותים
  1. SmartSelect_20210822-112113_Samsung Notes.jpgרק כעת אני שם לב שאנחנו מדברים על שתי תכונות שונות באפליקציה

(אגב, שתיהן מגניבות)

 

אפליקציות ושירותים
יאפ.
שתי תכונות שונות וכיפיות.