Resolved! Solved

Original topic:

מחיקת נתונים אישיים

(Topic created on: 09-02-2022 09:12 AM)
159 Views
YoavRr
Beginner Level 2
Options
אפליקציות ושירותים
היי
איך אני מוחק את הנתונים האישיים שלי ב Samsung Health Monitor
?

2 Solutions


Accepted Solutions
Solution
אפליקציות ושירותים
נכנס לאפליקציה > למטה > היסטוריה > שלוש נקודות מצד שמאל > מחק ואז מסמן הכל > ומחק

View solution in context

Solution
אפליקציות ושירותים
קודם כל סמן לי כפתרון > שלוש נקודות משמאל לשם שלי > סמן כפתרון (אם בא לך)
לא נראה לי שאפשר למחוק פרופיל כי מעצם זה שהאפליקציה קיימת היא חייבת את הפרופיל לאבטחת המידע

View solution in context

0 Likes
5 Comments
kobi-dadon
Expert Level 5
אפליקציות ושירותים
נכנס להגדרות. מחק נתונים אישייםScreenshot_20220902-102825_Samsung Health_69730_1662103705.jpg
YoavRr
Beginner Level 2
אפליקציות ושירותים
זה ב Samsung Health, לא ב Samsung Health Monitor


Solution
אפליקציות ושירותים
נכנס לאפליקציה > למטה > היסטוריה > שלוש נקודות מצד שמאל > מחק ואז מסמן הכל > ומחק
YoavRr
Beginner Level 2
אפליקציות ושירותים
יש גם אפשרות למחוק את הפרופיל שלי מהאפליקציה?
Solution
אפליקציות ושירותים
קודם כל סמן לי כפתרון > שלוש נקודות משמאל לשם שלי > סמן כפתרון (אם בא לך)
לא נראה לי שאפשר למחוק פרופיל כי מעצם זה שהאפליקציה קיימת היא חייבת את הפרופיל לאבטחת המידע
0 Likes