Original topic:

הצעה לשיפור האפליקציה

(Topic created on: 08-01-2022 10:57 AM)
76 Views
oriel
Active Level 10
Options
אפליקציות ושירותים
כשאני כותב פוסט, נגיד הפוסט הזה, אני צריך לבחור נושא לפוסט (אפליקציות ושרותים) ואז ללחוץ על בחירה. אני חושב שמספיק ללחוץ רק על סוג הנושא בלי "לחצן הבחירה"
7 Comments
Avichai
Expert Level 4
אפליקציות ושירותים
אתה מתכוון לחצן ה"אישור"?
וודאי שצריך, תאר לך אם זה לא היה והיית בוחר "בטעות" נושא אחר, אז היית צריך להיכנס שוב ולשנות...
וחוץ מזה בלי קשר שכמו בכל דבר תמיד יש את הלחצן אישור...

לא יודע אם יש מה לייעל בזה (לדעתי...)🤷🏻
oriel
Active Level 10
אפליקציות ושירותים
אם טעיתי אכנס שוב ואבחר בקטגוריה אחרת...
אפליקציות ושירותים
במקרה של טעות, אז יהיה כביכול תהליך ארוך יותר, להיכנס לזה מחדש ולשנות את הנושא.
המצב הנוכחי הוא שתהליך הבחירה הראשוני הוא הארוך והמטרה היא לקצר אותו.
שהתהליך בלי הטעות יהיה התהליך הקצר יותר.
kobi-dadon
Expert Level 5
אפליקציות ושירותים
זה כמו שהמחשב שואל אותך אתה בטוח שאתה רוצה ל...
זה לוודא
0 Likes
IrisA
Moderator
Moderator
Options
אפליקציות ושירותים

אני לא חושבת שזו הצעת ייעול, לחיצה אחת נוספת לאישור הבחירה מקצרת את התהליך במקרה של טעות.

0 Likes
oriel
Active Level 10
אפליקציות ושירותים
איזו טעות? זה רק כדי לבחור קטגוריה, גם במקרה טעות נכנסים שוב ומשנים. במחשבה נוספת לא צריך בכלל את לחצן האישור
0 Likes