Original topic:

הצעה לשיפור באפליקציית note

(Topic created on: 02-20-2024 10:49 AM)
93 Views
Yedidya24
Active Level 2
Options
אפליקציות ושירותים
זה יקל מאוד אם במצב בחירה של אובייקטים יהיה אפשרות להזיז אותם על ציר המעגל )360°) ולא רק להקטין או להגדיל
5 Comments
gaya21
Active Level 9
אפליקציות ושירותים
רעיון מעולה!
Yedidya24
Active Level 2
אפליקציות ושירותים
אני אוסיף עוד הצעה, כמו שאפשר לשנות צורת משולש רגיל למשולש שווה צלעות (אחרי תיקון צורה אוטומטית ) אז זה יהיה מעולה אם יהיה אותו הדבר בציור של מרובע
Yedidya24
Active Level 2
אפליקציות ושירותים
עכשיו שמתי לב שיש את זה במקבילית. אבל לא במלבן/ריבוע
נחום
Expert Level 5
אפליקציות ושירותים
יופי של רעיון!
NehorayS
Expert Level 5
אפליקציות ושירותים
רעיון נהדר!